Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Μαθήματα

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και

  • μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ή
  • τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση την Παρασκευή και το Σάββατο (σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, δύναται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να διεξαχθούν και άλλες ημέρες) και διεξάγονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 39 ώρες.

Μαθήματα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Δ' Εξάμηνο

ή
Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

αντί διπλωματικής εργασίας για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης

Μαθήματα Επιλογής Δ' Εξαμήνου

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης μέθοδο.  Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση Κανονισμό εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν δια ζώσης έως και το σύνολο των διαλέξεων.

Το ΠΜΣ δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής. Από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κάθε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιούνται εκείνα που έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον δέκα (10) φοιτητές, πλην του μαθήματος της «Πρακτικής Άσκησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.

Για τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (αντί διπλωματικής), δεν υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής φοιτητών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν.

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται με απόφαση της να τροποποιεί τον προαναφερθέν όριο.

Στο δ εξάμηνο τα μαθήματα επιλογής διενεργούνται καθημερινή μέρα εκτός Παρασκευής και Σάββατου.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

You cannot copy content of this page