Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Μαθήματα και Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πλήρους Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο και διεξάγονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 39 ώρες.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Μαθήματα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης μέθοδο.  Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση Κανονισμό εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν δια ζώσης έως και το σύνολο των διαλέξεων.

Το ΠΜΣ δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής. Από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κάθε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιούνται εκείνα που έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον δέκα (10) φοιτητές, πλην του μαθήματος της «Πρακτικής Άσκησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική». Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται με απόφαση της να τροποποιεί τον προαναφερθέν όριο.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

You cannot copy content of this page