Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Υποδομές και Υπηρεσίες

Διδασκαλία

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μικτή μέθοδος/blended teaching and learning. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση «Κανονισμό εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης». Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν δια ζώσης έως και το σύνολο των διαλέξεων.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εξ αποστάσεως οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οποία συντηρεί, υποστηρίζει και επικαιροποιεί.

Δια ζώσης εκπαίδευση

Η δια ζώσης εκπαίδευση του ΠΜΣ πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (υπολογιστές, προβολείς κ.λπ.).

Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς)

Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στεγάζονται υπηρεσίες, γραφεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα:

Υπόγειο: Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο

Ισόγειο: Ιατρείο, διατμηματικά εργαστήρια υπολογιστών, κυλικείο

1ος όροφος: Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

1ος-3ος όροφος.: Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας

3ος όροφος.: Γραφεία μελών ΔΕΠ Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

4ος όροφος: Πρυτανεία, γραφεία διοίκησης

Στο κτίριο του Πανεπιστημίου στη Νίκαια στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ

Στο κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και αίθουσες διδασκαλίας.

Όλοι οι φοιτητές/τριες – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (γραφείο 325, 3ος όροφος, κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Το εργαστήριο διαθέτει 35 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 προβολικά μηχανήματα (projectors), 6 φορητούς υπολογιστές (laptops), δύο δικτυακούς εκτυπωτές, τρεις διαδραστικούς πίνακες, συνδρομή στις βάσεις δεδομένων Refinitiv Eikon και Refinitiv Datastream  καθώς και πρόσβαση στο λογισμικό Microsoft Office, Matlab, Eviews, SPSS, R, R Studio, Python, Anaconda3, Gretl, Microsoft Power BI και PSPP .

Σε αυτό, οι φοιτητές/τριες αντλούν και αναλύουν πραγματικά στοιχεία για εργασίες. Οι δε διδάσκοντες συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εφαρμογές και πραγματικά στοιχεία.

Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά 9πμ-9μμ και κάθε Σάββατο 9πμ-3μμ. Κατά τις ώρες λειτουργίας, εξειδικευμένο στέλεχος, ενίοτε μεταπτυχιακός/ή ή διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια, συμβουλεύει και βοηθά τους φοιτητές/τριες στη χρήση όλων των υποδομών.

Νεοκλασικό Κτήριο & Φοιτητικό Εστιατόριο (Τσαμαδού 78, Πειραιάς) 

Στην οδό Τσαμαδού 78 βρίσκονται δύο κτήρια. Στο νεοκλασικό κτίριο στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήριο και διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος Βιομηχανική Διοίκησης και Τεχνολογίας. Στο πέτρινο κτίριο στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο.

Υποστηρικτικές δομές & Υπηρεσίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενημερώνονται στην ενημερωτική συνάντηση των νέο-εισερχομένων καθώς και με συνεχείς ανακοινώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμη και μετά την αποφοίτησή τους – εφόσον το επιθυμούν, για τις παροχές και υπηρεσίες του Τμήματος.

Παρεχόμενες από το Τμήμα

Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής           

Το Εργαστηρίο Η/Υ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Γραφείο 325.  Η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Το εργαστήριο διαθέτει 35 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 προβολικά μηχανήματα (projectors), 6 φορητούς υπολογιστές (laptops), δύο δικτυακούς εκτυπωτές, τρεις διαδραστικούς πίνακες, συνδρομή σε βάσεις δεδομένων και πρόσβαση σε λογισμικό.

Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά 9πμ-9μμ και κάθε Σάββατο 9πμ-4μμ. Κατά τις ώρες λειτουργίας, εξειδικευμένο στέλεχος, ενίοτε μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής, συμβουλεύει και βοηθά τους φοιτητές στη χρήση όλων των υποδομών.

Συντηρείται από τα δίδακτρα του ΠΜΣ και από χορηγίες του ιδιωτικού τομέα.

Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν τα ακόλουθα πέντε ερευνητικά εργαστήρια :

 • Εργαστήριο «Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού Δικαίου»

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να φέρει σε επαφή την ακαδημαϊκή γνώση με τον χώρο των επιχειρήσεων και των αγορών σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (asset pricing), διαχείρισης κινδύνων (risk management), διαχείρισης χαρτοφυλακίων (asset management), εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance), τραπεζικής (banking), τραπεζικού δικαίου (banking law) και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών (capital markets law).

 • Εργαστήριο «Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»

Σκοπός του Εργαστηρίου Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις στον τομέα της Ενέργειας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

 • Εργαστήριο «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών»

Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών είναι, η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

 • Εργαστήριο Πράσινης Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (Green Finance and Banking Lab)

Το Εργαστήριο Πράσινης Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (Green Finance and Banking Lab) ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα εργαστήριο, σκοπό έχει να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών με την ‘αειφορία’ θεμάτων, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και την οικονομία. Επίσης, να φέρει σε στενότερη επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα με επιχειρήσεις, τράπεζες και θεσμικά όργανα της Πολιτείας.

Τέλος, θα συμβάλει στην περαιτέρω διεθνή αναγνώριση του Τμήματος με την προώθηση της βασικής έρευνας των μελών ΔΕΠ και διδακτορικών φοιτητών σε θέματα ‘αειφορίας’.

 • Εργαστήριο «Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής»

Σκοπός του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των σχετικών γνωστικών αντικειμένων με την παράλληλη πρακτική εφαρμογή και ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών στον ευρύτερο χώρο της οικονομίας με συνεργασίες με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων

Tο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, στην προσπάθειά του να αποτελέσει εφαλτήριο για επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικών νέων ανθρώπων, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια πρόγραμμα υποτροφιών για τους καλύτερους φοιτητές του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς). Αρωγοί στη προσπάθεια αυτή είναι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που τιμούν το Τμήμα με τη συνεργασία τους.

Οι υποτροφίες δίδονται με βάση αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.

Ακαδημαϊκά σεμινάρια

Η Σειρά Ακαδημαϊκών Σεμιναρίων στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη ξεκίνησαν από το 2005 με την επιμέλεια μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ημέρα Πέμπτη από τις 16:15 έως τις 18:00 στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ισόγειο, οδός Καραολή & Δημητρίου 80). Το ακροατήριο απαρτίζεται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων Ελληνικών πανεπιστημίων, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην προώθηση γνώσεων στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης καλύπτοντας θέματα σε αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση χαρτοφυλακίων και διαχείριση κινδύνων, χρηματοοικονομική διοικητική και λογιστική, χρηματοοικονομική οικονομετρία, μικροδομή αγορών, κλπ

Ομιλίες                                              

Διοργάνωση ομιλιών από στελέχη της αγοράς για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ.

Διαλέξεις                                          

Διαλέξεις από κορυφαία στελέχη της αγοράς σε σύγχρονες θεματικές ενότητες.

Case studies

Χρήση case studies από κορυφαία πανεπιστήμια.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας

Χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων, Power Point, διαδραστικού πίνακα.

Οικονομετρικό-Στατιστικό λογισμικό

Χρήση οικονομετρικού-στατιστικού λογισμικού (R, Gretl, Matlab, PowerBi).

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Σύμφωνα με το νέο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», το οποίο ακολουθούν οι εισακτέοι από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 κι έπειτα, οι απόφοιτοι μπορούν να λάβουν Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το ΠΔ 44/2005 (ΦΕΚ63/τ.Α’/9-3-2005) εφόσον έχουν εξεταστεί στα ακόλουθα μαθήματα:

 • Οικονομετρία και εισαγωγή στην R (Υποχρεωτικό)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με εφαρμογές στην R (Υποχρεωτικό)
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Επιλογής)
 • Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής (Επιλογής)
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας (Επιλογής)

Υποδοχή νέο-εισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ενημερωτική συνάντηση υποδοχής των νέο-εισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών στην οποία, πέρα από το     καλωσορίσμα από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, τα μέλη ΔΕΠ, τα διοικητικά στελέχη του Τμήματος, στελέχη της Φοιτητκής Μέριμνας, του Γραφείου Διασύνδεσης και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, παρέχονται στους φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την μέγιστη αξιοποίηση από αυτούς των πόρων και των υπηρεσιών του Τμήματος και του Ιδρύματος. Συζητούνται, επίσης, η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο Κανονισμός του ΠΜΣ, ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, η αξιολόγηση μαθημάτων, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας, η πρακτική άσκηση, η δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών για διδακτορικό είτε στο Τμήμα είτε αλλού – στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύει και υποστηρίζει φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.  Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στις ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ ή κατόπιν επικοινωνίας των φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Ημέρες Καριέρας

H Ημέρα Καριέρας είναι μια εκδήλωση αποκλειστικά για τους φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ – γέφυρα μεταξύ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και των επιχειρήσεων. Σε αυτήν, προσκαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τους αποφοίτους του Τμήματος καθώς και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τους εκπροσώπους των εταιρειών και να αποκομίσουν σημαντικότατες εμπειρίες στην κατεύθυνση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Πιστοποίηση CFA

Το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανήκει πλέον στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program. Αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό ότι ενσωματώνουν τουλάχιστον το 70% του CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) στο πρόγραμμα σπουδών τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute (Code of Ethics and Standards of Practice). Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΜΣ βοηθά τους φοιτητές σε μελλοντική προετοιμασία τους για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst®, η οποία αποτελεί τον επαγγελματικό τίτλο με το υψηλότερο κύρος και αναγνώριση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Η συμμετοχή του προγράμματος σπουδών στο CFA Institute University Affiliation Program σηματοδοτεί στους φοιτητές, μελλοντικούς φοιτητές και επιχειρήσεις ότι το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ είναι στενά συνδεδεμένο με τις πρακτικές της αγοράς και κατάλληλο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να συμμετέχουν στο μέλλον στις εξετάσεις πιστοποιημένων αναλυτών CFA. Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

Πιστοποίηση ACCA

Το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» έχει λάβει συνολικά 4 απαλλαγές από τις εξετάσεις για επιμέρους τμήματα (modules) της εξέτασης επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA και παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές για διευκόλυνση στο ξεκίνημα μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Πιστοποίηση ICAEW

Το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει λάβει 3 απαλλαγές σε papers του ICAEW. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε παγκόσμιο δίκτυο εργοδοτών και επαγγελματικών κοινοτήτων μέσω του ICAEW.

Εκπαιδευτικές εκδρομές

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς, εταιρείες, εργοστάσια (όπως Χρηματιστήριο Αθηνών, ΤΙΤΑΝ) και άλλους επαγγελματικούς, εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΜΣ. Δίνουν την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο που σπουδάζουν, και μάλιστα σε διάφορες παραλλαγές, καθώς κάθε εταιρεία έχει τη δική της φιλοσοφία και εταιρική κουλτούρα.

Θεσμός enterprise@bankfin

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας του, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει εφαρμόσει τον θεσμό enterprise@bankfin, μέσω του οποίου υποδεχόμαστε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80) τους εκπροσώπους εταιρειών και φορέων που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την εταιρεία ή τον οργανισμό τους στους φοιτητές και αποφοίτους μας και να συζητήσουν μαζί τους για τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Ηλεκτρονική Γραμματεία – Σύστημα Πληροφόρησης Φοιτητών για Φοιτητικά Θέματα

Οι διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν στη σπουδαστική κατάσταση των φοιτητών και η έκδοση πιστοποιητικών πραγματοποιούνται από τις γραμματείες  των ακαδημαϊκών τμημάτων μέσω της εφαρμογής Φοιτητολογίου (Unitron).

Στη διεύθυνση sis-portal.unipi.gr λειτουργεί επίσης διαδικτυακή εφαρμογή που καλύπτει τα σπουδαστικά θέματα. Από την εφαρμογή αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα καθώς και τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι διδάσκοντες.
 • να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί
 • να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου
 • να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης
 • να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

Επίσης, η εφαρμογή παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου τη δυνατότητα διαχείρισης των τάξεων και μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, την ανάρτηση βασικών πληροφοριών για το μάθημα καθώς και την υποβολή βαθμολογιών.

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης – VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, για παράδειγμα, εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρέχει στο προσωπικό του, στους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μορφής @unipi.gr.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν αυτόματα email με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (που έχουν αποκτήσει μέσω της διαδικασίας uRegister). Για τη ενεργοποίησή του αρκεί να συνδεθούν στο Webmail

Τερματικά ελεύθερης πρόσβασης

Στην αίθουσα 003 του Ισογείου του κεντρικού κτιρίου, βρίσκεται αριθμός υπολογιστών από τους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης. Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και σε αριθμό υπολογιστών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών – Helpdesk

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk), το προσωπικό της οποίας καλύπτει τεχνικά τα διατμηματικά εργαστήρια, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΗΛΟΣ365

Με την εγγραφή στην πλατφόρμα (https://delos365.grnet.gr) οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στο λογισμικό Office365 και την εφαρμογή Microsoft Teams. Για την εγγραφή τους αρκεί η επίσκεψη στη σελίδα και η είσοδός με τον ιδρυματικό λογαριασμό.

Ακαδημαϊκό λογισμικό

Το Πανεπιστήμιο, μέσω συνδρομών σε ιδρυματικό επίπεδο, διαθέτει στους φοιτητές του πρόσβαση σε επιστημονικό/ακαδημαϊκό λογισμικό (πχ Matlab, SPSS, EViews κλπ). Επιμέρους ακαδημαϊκά τμήματα παρέχουν επιπλέον λογισμικό, με ανεξάρτητες συνδρομές.

Ασύρματο Δίκτυο – Wifi

Οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi. Η σύνδεση γίνεται χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού είτε με φορητό υπολογιστή είτε από το κινητό.

Διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο Eduroam

Για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, είναι επιπλέον δυνατή η πρόσβαση στο διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο Eduroam (www.eduroam.gr), μέσω του οποίου χρήστες από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν απομακρυσμένα και με ασφάλεια τις υπηρεσίες που παρέχει το ακαδημαϊκό τους ίδρυμα.

Αμφιθέατρα, αίθουσες

Για την πραγματοποίηση διδασκαλίας και εξετάσεων χρησιμοποιούνται 50 Αμφιθέατρα και αίθουσες  που είναι εξοπλισμένες  με  σύγχρονα  ηλεκτρονικά  συστήματα  προβολής, σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, μικρόφωνο (στις μεγαλύτερες), θέρμανση/κλιματισμό.  Οι αίθουσες είναι χωρητικότητας 35-500 ατόμων και βρίσκονται στο κεντρικό κτήριο (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη), στο κτήριο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 21 και στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα στη Νίκαια.

Οι χώροι αυτοί είναι κοινόχρηστοι και διατίθενται από τη Διεύθυνση Σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες εκάστου ΠΜΣ.

Διατμηματικά Εργαστήρια Η/Υ

Για την πραγματοποίηση διδασκαλίας και εξετάσεων χρησιμοποιούνται 6 εργαστήρια  που είναι εξοπλισμένα  με  Η/Υ, και έχουν  θέρμανση/κλιματισμό.    Τα εργαστήρια είναι χωρητικότητας 20-35 σταθμών εργασίας και βρίσκονται στο κεντρικό κτήριο (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) και στο Θεμιστόκλειο Συγκρότημα στη Νίκαια. Τα εργαστήρια αυτά είναι κοινόχρηστα και διατίθενται από τη Διεύθυνση Σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες εκάστου ΠΜΣ.

Ψηφιακός Πίνακας Ανακοινώσεων

Σύστημα οθονών αναρτημένων σε κεντρικά σημεία του Πανεπιστημίου, μέσω του οποίου οι φοιτητές ενημερώνονται για τα μαθήματα που γίνονται εντός της ημέρας και την αίθουσα στην οποία πραγματοποιούνται οι διαλέξεις.

Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το γραφείο Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Γραφείο 328.

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το γραφείο της Γραμματείας Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Γραφείο 328.

Γραφείο Γραμματείας Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το γραφείο της Γραμματείας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Γραφείο 116.

Η Γραμματεία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, αρχειοθέτηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά.

Γραφεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Τα γραφεία των περισσότερων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στεγάζονται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Ενώ γραφεία στεγάζονται και στον 7ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Λαμπράκη 126.

Γραφείο Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το γραφείο του Εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου (Καραολή & Δημητρίου 80 και Δεληγιώργη) Γραφείο 325.

Υπηρεσίες Τηλεδιασκέψεων

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς χρησιμοποιούνται κεντρικά για τις τηλεδιασκέψεις και τη διενέργεια μαθημάτων οι πλατφόρμες MS-Teams, Webex και ePresence. Επιμέρους ακαδημαϊκά τμήματα χρησιμοποιούν και τρίτες πλατφόρμες, με ανεξάρτητες συνδρομές.

Ασύγχρονη διδασκαλία

Η οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη-καθοδηγούμενης από διδακτικό προσωπικό ατομικής ή/και ομαδικής μελέτης και εξάσκησης των φοιτητών/τριών, στα επιμέρους μαθήματα, γίνονται μέσω της εξ αποστάσεως πρόσβασής τους στο σύστημα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης openeclass (λειτουργεί στη διεύθυνση eclass.unipi.gr).

Σε αυτά αναρτώνται σημειώσεις, ανακοινώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Ενημέρωση για τη χρήση τους παρέχεται από τους διδάσκοντες.

Υπηρεσία ελέγχου λογοκλοπής Turnitin

Εξωτερική υπηρεσία ανίχνευσης της αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών, που παρέχεται σε διδάσκοντες μέσω της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχει επεκταθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου, από τις 8.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ, καθημερινά, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Στο αναγνωστήριο είναι δυνατή η πρόσβαση και των ΑΜΕΑ.

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Γενική πληροφόρηση: στην υποδοχή δίνεται πληροφόρηση σχετικά με τη βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως κανόνες δανεισμού, φωτοτυπίες, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τοποθεσία τεκμηρίων κλπ. Για τον ίδιο λόγο έχουν εκδοθεί 9 ενημερωτικά φυλλάδια.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση: Η βιβλιοθήκη παρέχει online θεματικές συνδρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις δεδομένων.

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά υποβάλλονται εξειδικευμένα ερωτήματα έρευνας που διεκπεραιώνονται από βιβλιοθηκονόμους του σχετικού τμήματος.

Δανεισμός: κάθε μέλος του Πανεπιστημίου εγγράφεται μέλος στη βιβλιοθήκη, ώστε να δανείζεται το υλικό της. Λειτουργεί επίσης υπηρεσία ανανεώσεων και κρατήσεων για δανεισμένο υλικό και τήρηση προτεραιότητας δανεισμού κατά την επιστροφή.

Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, είτε με προτάσεις για τον εμπλουτισμό της ή με διαδανεισμό από τις ελληνικές βιβλιοθήκες ή συνεργαζόμενες του εξωτερικού.

Εκπαίδευση χρηστών: το προσωπικό της βιβλιοθήκης προσφέρει στους νεοεισερχόμενους φοιτητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, υποστήριξη και ενημέρωση στη χρήση της βιβλιοθήκης, του καταλόγου της, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που παρέχει.

Ευρύ φάσμα υπηρεσιών παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μέσω του κεντρικού της website https://www.lib.unipi.gr στο οποίο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε:

–              Κείμενα πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών μέσω του αποθετηρίου Ελλάνικος

–              Επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά

–              Ηλεκτρονικά βιβλία

–              Αναζήτηση πληροφοριών σε διάφορες βάσεις δεδομένων κ.α

Ψηφιακές Συλλογές: Παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 7.500 περίπου επιστημονικών περιοδικών μέσω του Διαδικτύου. Η πρόσβαση σε αυτά τα περιοδικά είναι εφικτή χάρη στη συμμετοχή της βιβλιοθήκης στο Ελληνικό Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link.

Ηλεκτρονικά βιβλία: Αφορούν τις θεματικές περιοχές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και προέρχονται από τους εκδοτικούς οίκους Cengage learning, Oxford Scholarship online, Sage, Science Direct, Taylor and Francis, Wiley Interscience και από την Heal-link.

Βάσεις Δεδομένων: International Trade by Commodity Statistics (ITCS), Shipping Intelligence Network, Classification Web, Computer & Applied Sciences Complete, ECONLIT, ICAP, International Financial Statistics Online Service, JSTOR, Journal Citation Reports 2008 Edition, MathScience, ΝΟΜΟΣ, και Βάσεις Δεδομένων Ανοικτής Πρόσβασης.

Ψηφιακά αποθετήρια που αναπτύσσει η βιβλιοθήκη : Το ψηφιακό αποθετήριο του επιστημονικού περιοδικού του Ιδρύματος ΣΠΟΥΔΑΙ που εκδίδεται από το 1950 και δημοσιεύει άρθρα στους τομείς ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai).

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη, όπου αποθηκεύονται, ευρετηριάζονται, διατηρούνται και ανακτώνται σε ψηφιακή μορφή οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές των τμημάτων του ιδρύματος. Οι εργασίες είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, ανάλογα με την άδεια που έχει δοθεί από κάθε συγγραφέα. Η συλλογή εμπλουτίζεται καθημερινά (dione.lib.unipi.gr).

Το ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που παράγεται από ελληνικούς επιστημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/).

Μονάδα προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

H Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και στην άρση των εμποδίων για την εκπαίδευσή τους.

Υποδομές προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

Στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν γίνει ενέργειες εφαρμογής αναφορικά με τις υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και αισθητηριακή αναπηρία. Με την ενίσχυση της πρόσβασης επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων, η διαρρύθμιση των τουαλετών (W.C.), η εγκατάσταση ειδικών αναβατορίων/πλατφόρμες  ΑμεΑ, η κατασκευή ραμπών, η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κατάλληλης μορφής και ύψους (εξώστες, είσοδοι κ.α.), η τοποθέτηση χειρολισθήρων, η δημιουργία χώρων στάθμευσης με επιδαπέδια σήμανση πλησίον των ανελκυστήρων.

Κάθε κτήριο που χρησιμοποιείται από τα ΠΜΣ είναι προσβάσιμο από άτομα  ΑμεΑ από δύο τουλάχιστον εισόδους: α) την κεντρική είσοδο και β) τους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Δεδομένης της μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, υπάρχουν πυροδιαμερίσματα σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας, οι οποίες προβλέπουν χώρους μετακίνησης (ανελκυστήρες) που χρησιμοποιούνται και σαν έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης.

Γραφείο Διασύνδεσης

Βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Υπηρεσίες κινητικότητας Erasmus+

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στον 3ο όροφο, του κεντρικού κτηρίου Γραφείο 337 και υποστηρίζει δράσεις κινητικότητας στο πρόγραμμα Erasmus+.  Διαχειρίζεται το σύνολο του προγράμματος συνεργασίας και κινητικότητας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσω των Τμηματικών Υπευθύνων που έχουν καθοριστεί για κάθε Τμήμα μπορούν να ενημερώνονται για ευκαιρίες κινητικότητας για τη συνέχιση τμήματος των σπουδών ή της εργασίας σε άλλες χώρες και να λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη για τις απαιτούμενες ενέργειες. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τύπου κινητικότητα αναρτώνται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος https://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus.html Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Erasmus του Πανεπιστημίου Πειραιώς είτε απευθείας είτε μέσω των υπευθύνων του Τμήματος.

Υπηρεσίες Φοιτητικής μέριμνας

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την διαβίωση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπεριλαμβανόμενων και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την απόκτηση πρόσβασης ή ανανέωσης του δικαιώματος πρόσβασης σε παροχές όπως η σίτιση, η στέγαση και η περίθαλψη. Η υπηρεσία  στεγάζεται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου, γραφείο 114 Α .

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν διαθέτει φοιτητική εστία για στέγαση μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Φοιτητικής Μέριμνας

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν δωρεάν σίτιση.

Φοιτητικό εστιατόριο

Το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί στο κτήριο επί της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο φοιτητικό εστιατόριο μπορούν επίσης να σιτιστούν  καταβάλλοντας σιτηρέσιο, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό .

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Λειτουργεί ως ένα πλέγμα ψυχολογικής στήριξης των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου  καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς και του προσωπικού του Ιδρύματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού είτε επώνυμα είτε ανώνυμα

Ιατρείο

Στο ιατρείο του Πανεπιστημίου παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, στο γραφείο 003.

ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποσκοπεί στη διασφάλιση συνεχούς υποστήριξης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, όπως επίσης στην ενημέρωση και υποστήριξη του συνόλου του διδακτικού προσωπικού σε καινοτόμες πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση. Η υποστήριξη του συνόλου του διδακτικού προσωπικού βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σχέση με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις/προσεγγίσεις.

Σκοπός του ΚΕΔΙΜΑ είναι η άμεση, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και η προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών/τριών με γνώμονα τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Συνήγορος του Φοιτητή

Το αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», λειτουργεί με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση

φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Περαιτέρω, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία δικτύου φοιτητών και αποφοίτων.

 • Το Finance Club UniPi αποτελεί μια φοιτητική πρωτοβουλία με όραμα την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κόσμου. Οι δράσεις του απευθύνονται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αφορούν την η παραγωγή χρηματοοικονομικών αναλύσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων και την προώθηση του οργανισμού, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες με πραγματικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.Μέσα από τα προγράμματα του Finance Club UniPi, οι φοιτητές είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στην πράξη, να παρακολουθήσουν και να ερμηνεύσουν τις οικονομικές εξελίξεις, να κατανοήσουν την δομή των χρηματοοικονομικών αγορών, να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανάλυσης και αποτίμησης των εταιρειών και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και ευκαιρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας από καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου.
 • Το 2002 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΜΑ.ΧΟ) με κυρίους στόχους να διασφαλίσει την επιστημονική κατοχύρωση και την ανταγωνιστική αναγνώριση της υψηλής κατάρτισης των αποφοίτων του, να προβάλλει στον επιχειρηματικό κόσμο την ποιότητα που το χαρακτηρίζει και να συμβάλει στη διατήρηση ισχυρών δεσμών αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των μελών του, σε μια φράση να αποτελέσει μια γέφυρα διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και αγοράς εργασίας. 

You cannot copy content of this page