Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πλήρους Φοίτησης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 39 ώρες. 

Υποβάλετε αίτηση εδώ.

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης – Εισακτέοι 2021

Παρουσίαση Μαθημάτων Κορμού

Παρουσίαση Μαθημάτων Επιλογής

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικών 2021-2022

Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου

 1. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 2. Ανάλυση Χρονοσειρών
 3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 4. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 5. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 6. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
 7. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
 8. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 10. Ελεγκτική
 11. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 12. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
 13. Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας
 14. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 15. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 16. Νευροχρηματοοικονομική
 17. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 18. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 19. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
 20. Τραπεζική Λογιστική
 21. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
 22. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων