Προπτυχιακά Μαθήματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την ΕΘΑΑΕ – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Πρόγραμμα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2021-2022

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Επιλογή
Επιλογή

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)