Μαθήματα Προπτυχιακού

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Δείτε τα Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Αποτίμηση Αξιογράφων
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Τραπεζική Λογιστική
Θεωρία Παιγνίων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Στοχαστική Ανάλυση
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Μαθήματα επιλογής Προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Εργαστήριο Τραπεζικής
Ελεγκτική
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών