Μαθήματα Προπτυχιακού

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Επιλογή
Επιλογή

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Αποτίμηση Αξιογράφων
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Θεωρία Παιγνίων
Μικροοικονομική ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Στοχαστική Ανάλυση
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Εργαστήριο Τραπεζικής
Φορολογική Λογιστική*
Διοικητική Λογιστική*
Οικονομική της Πληροφορίας*

*Αναμένεται να προσφερθούν με ανάθεση σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.407/80, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας